< Späť

Vysokotlakové vodné čistenie

Aby sme zaistili vysokú kvalitu poskytovaných služieb a zároveň najvyššiu bezpečnosť práce, ponúkame v Ormonde služby poloautomatického a automatického vysokotlakového vodného čistenia. Tento spôsob čistenia bez nutnosti kontaktu operátora s vodným lúčom zaistí maximálnu úroveň bezpečnosti práce a čistenie v najkratšom možnom čase.

 • Čistenie výmenníkov
 • Čistenie potrubia
 • Čistenie produktovodov
 • Čistenie síl
 • Čistenie nádrží
 • Čistenie reaktorov
 • Čistenie povrchov
 • Čistenie rúrových zväzkov
 • Čistenie podláh
 • Odstraňovanie vodorovného dopravného značenia
 • Služby denného čistenia
 • Služby odstávkového čistenia

Vysokotlakové vodné čistenie je v priemysle používané po mnoho rokov. Vysokotlakové vodné čistenie poskytované spoločnosťou Ormonde je viac ako používanie zariadení. Je to pochopenie, že kvalitne a precízne poskytnutá služba zníži vaše prevádzkové náklady, spotrebu energií a skráti dobu nutnú pre odstávku. Ešte dôležitejšie je uvedomenie si bezpečnosti na prvom mieste s vedomím, že tradičné metódy vysokotlakového vodného čistenia sú veľmi nebezpečné a nie vždy poskytujú zákazníkovi najlepšiu kvalitu.