exceeding expectations

Main menu

Sací bager

Sacie bagre firmy Ormond sú navrhnuté pre aplikáciu v ťažkom priemysle, stavebníctve a nakladania s odpadmi. Sú vhodné pre odsávanie, ťažbu a vyfukovanie suchých aj tekutých materiálov vrátane jemného prášku, prachu, ťažkých kalov, zeminy, substrátu, popolčeka, katalyzátorov, kamenia, štrku, potravinárskych výrobkov, obilia a ďalších priemyselných produktov.

Podtlak: 9 000 m3 vzduchu za hodinu
Sanie zo vzdialenosti: až 350 metrov
Sanie z hĺbky: až 100 metrov
Fúkanie materiálov do výšky: až 60 metrov
Veľkosť nádrže: 14 / 15 m3

Extra vybavenie:
 • Ťažobné rameno
 • High Lift - sypanie do kontajnerov a big bagov
 • Vysokotlakové vodné čerpadlo
 • Tlakové vyfukovanie
 • Systémy ADR / ATEX

Podtlakové sania

 • Sanie suchého aj mokrého materiálu
 • Sanie všetkých druhov materiálov / produktov
 • Pre všetky typy odvetví (hutnícky, strojársky a chemický priemysel, ťažba surovín, spracovanie betónu, vodohospodárstva))

Fúkanie (pneumatický transport)

 • Tlakové fúkanie - až do 60 m výšky
 • Fúkanie v priemysle - prenos produktu do sila
 • Stavebný priemysel - vyfukovanie materiálov na strechy, do tunelov

Ťažba saním

 • Vzdialenosť až 350 metrov, hĺbka až 100 metrov
 • Ťažobné rameno - sanie okolo inžinierskych sietí, plynovodov, elektrických rozvodov
 • Hĺbenie podzemných parkovísk, pivníc a suterénov

High-Lift Sacie bagre

 • Plnenie do Big Bagov
 • Plnenie do kontajnerov
 • Zdvih cisterny do výšky 180 cm

ADR / ATEX

 • Sanie a preprava tekutých látok v ADR vozoch
 • Sacie systémy ATEX
 • Systém stáleho uzemnenie

Non-stop služba sacieho bagra

 • Ormonde ponúka 24 hodinový non-stop servis
 • Pohotovostná linka - havarijné výjazdy
 • Služby na zavolanie pre celú SR, Slovensko a Poľsko