< Späť

Priemyselné čistenie potrubí

V Ormonde poskytujeme komplexné riešenia pre čistenie potrubí vo väčšine odvetví. Prevádzkujeme moderné technológie vysokotlakového aj nízkotlakového vodného čistenia tak, aby sme zaistili najlepšie riešenie vašich požiadaviek na priemyselné čistenie potrubí. Nech už je vaše priemyselné potrubie čistené po čas prevádzkovej odstávky alebo po čas mimoriadnej udalosti, v prípade zmeny produktu, pre kontrolu, opravu alebo vyradenie z prevádzky, v spoločnosti Ormonde máme pre čistenie potrubí to najvýhodnejšie riešenie.

  • Čistenie potrubí vysokotlakovým vodným lúčom
  • Čistenie potrubí veľkým prietokom vody
  • Čistenie potrubí horúcou vodou
  • Čistenie potrubí väčšiny dimenzií
  • Čistenie potrubí vo väčšine priemyselných odvetví
  • Čistenie potrubí v zónach EX – v zónach s rizikom výbuchu
  • Čistenie potrubí automatizovaným systémom
  • Čistenie potrubí špecializovanými tryskami

Máme najmodernejšie automatizované systémy na istenie potrubí, trysky na istenie potrubí a špecializované nástroje na istenie potrubí na trhu. Náš automatický systém istenia potrubí je najrýchlejší a najefektívnejší systém na istenie potrubí na trhu. Ormonde je predná priemyselná spoločnosť pre istenie na Slovensku, v Českej republike a Poľsku s celým radom vysokotlakových technológií na istenie potrubí, istenie technológií, istenie nádrží a istenie výmenníkov tepla.