exceeding expectations

Main menu

Čistenie prevádzok - odprašovanie

 • Čistenie technologických plošín, podláh, konštrukcií hál, striech aj technológie
 • Denné strojové a manuálne čistiace služby
 • Čistenie nebezpečných, rizikových a horšie prístupných priestorov

Čistenie technológií

 • Čistenie špecializovaného vybavenia a strojných zariadení
 • Čistenie suchou a mokrou cestou
 • Údržba sa pri továrenských odstávkach

Čistenie nádrží a chladiacich veží

 • Čistenie do hĺbky 80 až 100 metrov
 • Vysokotlakové čistenie, odsávanie sedimentu z chladiacich veží
 • Čistenie podzemných nádrží / stiesnených alebo uzavretých priestorov

Čistenie žeriavov a žeriavových dráh

 • Výškové čistiace práce vo vzdialenosti až 350 metrov
 • Odstraňovanie prachu, grafitu, trosky a iných tvrdých materiálov
 • Špecializovaný odsávací systém pre žeriavové dráhy

Čistenie síl

 • Čistenie od cementu, popolčeka, prachu, chemikálií,
 • piesku, potravinárskych a priemyselných produktov
 • Vyfukovanie materiálu do skladovacích síl, spätné odsávanie a vyfukovanie do pôvodných priestorov

Čistenie vyhnívacích nádrží

 • Odsávanie väčšiny druhov materiálov
 • Finálny dôkladné dočistenie
 • Systém odvetranie pracoviska a stála kontrola plynov pri práci

Výškové čistiace práce

 • Horolezci s profesijným preukazom
 • Práca vo všetkých rizikových zónach vo výškach
 • Ormonde - vysoká úroveň bezpečnosti práce

Čistenie ventilačných systémov

 • Kompletné čistenie továrenských ventilačných systémov
 • Mokré alebo suché čistenie ventilačných potrubí
 • Čistenie rozsiahlych priemyselných vetracích systémov

Čistenie vagónov

 • Všetky typy vagónov (otvorené, silo, cisterny)
 • Vysokotlakové a vákuové odstránenie produktov
 • Chemické čistenie vagónov

Čistenie reaktorov

 • Manuálne a mechanické čistenie
 • Špecializované uskladnenie produktu
 • Práca s katalyzátormi

Ultra vysokotlakové čistenie

 • Čistenie od 1 000 do 3 000 barov
 • Čistenie s použitím priemyselnej chémie
 • Stroje, reaktory, cestné tunely, odstránenie starých náterov, tepelné výmenníky

Vyradenie továrne z prevádzky / likvidácia

 • Odstránenie technologického vybavenia
 • Likvidácia výrobných prípravkov
 • Prestavba na továrenské budovu po vyradení z prevádzky

Čistenie priestorov s rizikom výbuchu a v uzavretých priestoroch

 • EX - osobné aj inštalované plynové detektory, antistatické oblečenie a OOPP
 • Sacie systémy ADR & ATEX
 • Vstup do stiesnených alebo uzavretých priestorov