Čistenie kanalizácií - pohotovosť

 • Čistenie kanalizácie - 24 hodinový servis
 • Tlakové vozidlo - pohotovostná služby
 • Non-stop kanalizačné služby

Čistenie po cestných nehodách

 • Vyprázdňovanie silážnych návesov, nákladných vozov
 • Vyprázdňovanie kamiónov prevážajúcich nebezpečný odpad
 • Čistenie ekologicky nebezpečných materiálov

Pohotovostný čistenie vodných tokov, nádrží a rybníkov

 • Úniky chemikálií
 • Odstránenie nebezpečného odpadu
 • Použitie chemikálií šetrných k životnému prostrediu (biologicky odbúrateľných)

Pohotovostný čistenie výrobných priestorov

 • Úniky chemikálií a materiálov
 • Podtlakové sanie - sací bager
 • Služby čistenie - non-stop servis