exceeding expectations

Main menu

Denné priemyselné čistenie

 • Služby denného priemyselného čistenia
 • Odsávanie, zametanie, odprašovanie a údržba
 • Suché a mokré čistenie všetkých druhov vybavenia
 • Čistenie chodníkov a fasád

Environmentálny management

 • Vzorkovanie, testovanie a reporting
 • Ročná environmentálne správy
 • Odpadové hospodárstvo (inšpekcia tukových lapolov, odlučovačov ropných látok a systémov ČOV)

Správa kanalizačných radov

 • Týždenné / mesačný inšpekcia, testovanie, vzorkovanie a reporting
 • Vodné hospodárstvo - správa retenčných nádrží a prečerpávacích staníc
 • Spolupráca s mestami a obcami

Čistenie chodníkov a fasád

 • Čistenie ekologicky šetrnými chemikáliami
 • Vysokotlakové čistenie
 • Odstránenie farby, oleja, špiny a žuvačiek