< Späť

Environmentálne služby

Ormonde je odborná spoločnosť pre environmentálne služby. Ponúkame celý rad čistiacich prác pre vodárne, čistiarne odpadových vôd, bioplynové stanice a spracovateľský priemysel. Naše ekologické služby zahŕňajú čistenie čerpacích staníc, čistenie nádrží, čistenie fermentorov, čistenie pieskových filtrov, čistenie kanalizácie, čistenie odlučovačov ropných látok a čistenie kontaminovaných miest.

 

Špecialisti tímu Ormonde pôsobiaci v regiónoch Českej republiky, ako sú: Ostrava, Opava, Třinec, Brno, Olomouc, Prešov, Zlín, Pardubice, Praha Ústí nad Labem, České Budějovice, v poľských regiónoch Katowice, Krakow, Warzsawa, Wroclaw, Szczecin, Gdansk, Lublin, Lodž a Bydgoszcz, na Slovensku v mestách Bratislava, Košice, Trnava, Nitra, Zvolen, Žilina, majú veľa skúseností s čistením technologických zariadení úpravní vody a zariadení čistiarní odpadových vôd, sú odborníkmi na profesionálne služby priemyselného čistenia, používajú výkonné sacie bagre, vysokotlakové vodné agregáty, pre čistenie hlbokých nádrží, čistenie čerpacích staníc, čistenie pieskových filtrov, čistenie potokov, čistenie rybníkov, čistenie vyhnievacích veží a špecializovaných environmentálnych služieb.