< Späť

Environmentálny facility manažment

Ormonde je dynamickou spoločnosťou zameranou na priemyselné a environmentálne služby. Tým Ormonde prekračuje očakávania zákazníkov vďaka svojej know-how, svojmu úsilí a schopnosti porozumieť potrebám zákazníka, ktorým prispôsobuje svoje služby a technológiu k dosiahnutiu najvyššej úrovne environmentálneho facility manažmentu.

  • environmentálny dohľad, inšpekcie
  • environmentálne skúšky, vzorkovanie, testovanie
  • environmentálne hlásenia, reporting
  • prevádzkovanie čerpacích staníc
  • čistenie čerpacích staníc
  • prevádzkovanie odlučovačov ropných látok
  • prevádzkovanie kanalizácií
  • čistenie kanalizácií
  • prevádzkovanie dažďových zdrží

Pracovníci Ormonde majú ústretový profesionálny prístup, ktorý je zárukou najvyššieho štandardu environmentálnych kontrol, environmentálnych skúšok, environmentálneho čistenia a environmentálnych hlásení.