< Späť

Čistenie tepelných výmenníkov – vonkajší povrch

Čistenie vonkajšieho povrchu tepelného výmenníka – rúrkového zväzku vyžaduje väčší prietok vody, preto nie je manuálne čistenie efektívne. Vysokotlakové čistenie ručne ovládanou pištoľou je vhodné len na čistenie povrchov a nie je schopné účinne prenikať do stredu výmenníka. Poloautomatický čistiaci systém Ormonde s použitím špeciálneho upevňovacieho nástavca pripevneného k špeciálnemu ramenu riadi všetky kolmé pohyby čistiacej trysky pri nastavenej rýchlosti pohybu okolo zväzku.

  • Účinné čistenie zväzkov
  • Automatizovaný čistiaci systém
  • Rýchly čistiaci systém
  • Bezpečný čistiaci systém
  • Ultrazvukový systém čistenia tepelných výmenníkov

Systém čistenia vonkajšieho povrchu tepelných výmenníkov (čistenie rúrkového zväzku) Ormonde umožňuje hlboký prienik do stredu výmenníka, a tým obnovuje efektívny prenos tepla tepelného výmenníka.