< Späť

Čistenie technológií vodného hospodárstva

V Ormonde poskytujeme špecializované služby aj pre priemyselný aj pre komunálne sektor vrátane úpravní vôd a čistiarní odpadových vôd. Prevádzkujeme najmodernejšiu techniku ​​na trhu, ktorá zaistí, že naši zákazníci dostanú najvyššiu kvalitu poskytnutých služieb v najkratšom možnom čase.

 • Čistenie čerpacích staníc
 • Čistenie dažďových zdrží
 • Čistenie odľahčovacích komôr
 • Čistenie lapačov štrku
 • Čistenie lapačov piesku
 • Čistenie usadzovacích nádrží
 • Čistenie aktivačných nádrží
 • Čistenie dosadzovacej nádrže
 • Čistenie reakčných nádrží
 • Čistenie digestorov
 • Čistenie uskladňovacích nádrží
 • Čistenie technológií
 • Čistenie chladiacich veží
 • Čistenie pieskových filtrov
 • Čistenie nádrží
 • Čistenie žľabov
 • Odbahňovanie rybníkov
 • Čistenie kanalizácií

Používame vysoko výkonné sacie bagre a kombinované kanalizačné vozidlá, vysokotlakové vodné agregáty, vysokotlakové vodné agregáty pre čistenie horúcou vodou a technológie čistenia nádrží bez nutnosti vstupu osôb do nádrží, ktoré pokryjú vaše potreby v oblasti čistenia kanalizácie, čistenia hlbokých nádrží, čistenia vyhnievacích nádrží, čerpacích staníc a čistenie technológie vodného hospodárstva.