< Späť

Čistenie fermentorov a vyhnievacích nádrží

Pre dosiahnutie najlepšej účinnosti Vašej vyhnievacej nádrže bioplynovej stanice je potreba jej čistenie každé 1 – 2 roky. To Vám zaistí vyššiu produkciu plynu a zníženie energetických strát v prevádzke.

Pre maximálnu výkonnosť Vašej bioplynovej stanice je potrebný interval čistenia každých 1 až 2 roky. To Vám prinesie vysoký výnos plynu a zníženie energetickej náročnosti procesu.

Pravidelné čistenie nádrží bioplynových staníc je potom kľúčom k maximálnej výrobe plynu, proces čistenia je rýchlejší a časy odstávky technológie sa znižujú.

V Ormonde máme bohaté skúsenosti s čistením bioplynovej technológie a poskytujeme služby na čistenie nádrží bioplynových staníc na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, v Írsku, na Ukrajine a v susedných krajinách.

  • Čistenie vyhnievacích nádrží a fermentorov
  • Čistenie miešadiel
  • Čistenie bez pridávania vody
  • Čistenie v zónach EX s rizikom výbuchu
  • Systém ventilácie pracoviska
  • Systém kyslíkových dýchacích prístrojov
  • Použitie detektorov plynu

Ormonde sa stala vedúcou spoločnosťou v oblasti čistenia nádrží bioplynových staníc na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, pretože chápeme, že žiadne dve stanice nie sú rovnaké. Pre potreby rýchlej a efektívnej služby, v čo najkratšom reakčnom čase poskytujeme službu havarijného volania 24/7 po 24 hodín denne 7 dní v týždni.