Ormonde zaisťuje havarijné službu pre teplárne a tepelné elektrárne. Dodáva tiež činnosti priemyselného čistenia pre plánované odstávky a opravy. Ormonde vykonáva čistenie na technologickom zariadení:

• zásobníky uhlia, zauhľovacích trasy, mosty, pásové dopravníky, napínacie stanice, presýpacie stanice
• kotolne, hluché miesta v kotle (suchou i mokrou cestou), výmenníky, trubkovnice, spalinovody, popolčekový silá, záchytné jímky
• bagrovacia stanice, popílkovody a tiež zariadení vodného hospodárstva, nádrží a kanalizácie

Zákazky realizujeme modernou technikou vrátane výkonných sacích jednotiek ATEX pre materiály a prostredie ohrozené výbuchom.