Od jesene 2014 naša spoločnosť rozšírila portfólio poskytovaných služieb o segment domácich zákazníkov. Jedná sa najmä o:

• čistenie žúmp, septikov
• jímek a lapolov
• čistenie domových prípojok a prehliadka kamerou

To všetko vo vysokom štandarde poskytovaných služieb-rýchlo, kvalitne a za priaznivú cenu.