Zakúpili sme novú sadu pre presné zameranie sondy, ktorá výrazne zvyšuje efektivitu pri trasovanie kanalizácie alebo pri vyhľadávaní skrytých šácht.

• Teraz sme schopní vyhľadať a zamerať potrubia až do hĺbky 15m
• vyhledat liatinový poklop pod trávou alebo asfaltom až do 80cm pod povrch