Rýchle kompaktné vozidlo určené pre:    

  • čistenie kanalizačných prípojok a stôk do DN 300 mm,
  • čistenie septikov, žúmp a nádrží, čistenie technológie,
  • TV monitoring a tlakové skúšky kanalizácií,
  • pohotovostnú zásahovú službu SERVIS 24/365
  • Čistenie kanalizácií
  • Čistenie potrubia
  mobilný vysokotlakový systém nezávislý na zdroji energie
  malý a kompaktný, určený pre ťažko prístupné miesta
  vyhrievaný a použiteľný pri všetkých vonkajších teplotách
  pohotovostný - použiteľný v ktorýkoľvek deň a hodinu
  vybavený TV kamerou pre prehliadku potrubie
  doplniteľný väčšími a silnejšími vozidlami

 

Čistenie kanalizácie a čistenie potrubia - 24/365 - Havarijná služba - Tel: 553 302 308