Ormonde poskytuje celý rad služieb v rámci priemyselného čistenia a upratovacích prác. V roku 2012 získala Ormond zákazku spoločnosti Briggs & Stratton na demontáž a odstránenie výrobné technológie svojho závodu v Ostrave. Všetky objekty boli demontované vrátane odborného odpojenie napájacích energiou. Súčasťou prác boli aj drobné stavebné opravy vo výrobnej hale.

Ormonde teraz vykonáva komplexnú údržbu objektu vrátane zimného vykurovania.

  • Strojné údržba a elektroúdržba
  • Demontáž a odstránenie technologických objektov a výrobných liniek
  • Čistenie záchytných nádrží na ropné látky
  • Recyklácia kovov, odstránenie nebezpečného odpadu

Pre podrobnosti kontaktujte náš tím 552 302 306.

 

Ormonde Služby
 
  • Čistenie kanalizácie
  • Priemyselné čistenie
  • Sací bager
  • Monitoring kanalizácie
  • Facility Management
  • Demolačné práce