Služby čistenia bioplynových staníc

Bioplynové stanice musia byť čistené v pravidelných intervaloch. Pre skrátenie výpadku prevádzky je vhodné čistiť po čas plánovaných údržbových prác – výmena miešadiel, opravy vykurovacích hadov, revízia ložísk a oceľových konštrukcií. Skúsený tým pracovníkov Ormonde rozumie špecifikám bioplynových staníc a vie ponúknuť optimálne riešenie: profesionálny non-stop servis, skrátenie doby výpadku výroby plynu, maximálny profit pre zákazníka.

V Ormonde sme tým špecialistov riešiacich odstávky bioplynových staníc v Európskych krajinách v rátane Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Írska. V Ormonde vieme ponúknuť službu aj mokrého čistenia aj suchého čistenia pre odstránenie všetkých nečistôt z technológie fermentorov, v rátane čistenia vykurovacích potrubí horúcou vodou, alebo uloženia odpadu.

Sacie bagre Ormonde sú efektívne zariadenia pre odsávanie všetkých druhov materiálov sedimentovaných vo Vašich fermentoroch, miešacích a uskladňovacích nádržiach. Sacie bagre Ormonde sú konštruované tak, aby boli efektívne využiteľné po čas bežných údržbových prác. Vrstvy sedimentov, pieskové usadeniny, nerozložená tráva a ďalšie materiály nepredstavujú problém pre naše výkonné sacie bagre ani pre našich odborníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti s čistením rôznych typov bioplynových zariadení.

Služby čistenia bioplynových staníc:

  • Systém suchého čistenia, systém mokrého čistenia
  • Kontinuálny monitoring nebezpečných plynov na pracovisku
  • Systém odvetrania pracoviska
  • Práca v dýchacích prístrojoch
  • Čistenie potrubí vykurovania
  • Uloženie odpadu

Pre viac informácií o čistení bioplynových zariadení alebo pre kontakt s našimi špecialistami volajte:
Čistenie BPS Slovensko + 421 949 828 065
Čistenie BPS Poľsko +48 692 281 693
Čistenie BPS Česká republika +420 731 484 424
Čistenie BPS inde v Európe +420 733 374 815