Vysokotlakové čistenie

Ormonde ponúka špecializovanú službu – vysokotlakové čistenie, pre riešenie všetkých Vašich prevádzkových požiadaviek v rátane: odstraňovanie nečistôt, odstraňovanie nánosov, odstránenie nečistôt z podláh, odstránenie nečistôt z konštrukcií, vysokotlakové vodné čistenie nádrží, vysokotlakové vodné čistenie potrubí, vysokotlakové vodné čistenie výmenníkov, vysokotlakové vodné čistenie kanalizácie, vysokotlakové vodné čistenie podláh, vysokotlakové odstraňovanie stôp pneumatík, odstraňovanie čiar dopravného značenia vysokotlakovou vodou a vysokotlakové vodné čistenie technológií.

Naše služby priemyselného čistenia ponúkajú široký rozsah prevádzkových tlakov a prietokov čistiacej vody. Služby realizuje skúsený personál školený na vysokú úroveň bezpečnosti práce a schopný profesionálne riešiť široký rozsah Vašich požiadaviek a prevádzkových situácií.

Príklady služieb vysokotlakové vodné čistenie:

 • Vysokotlakové vodné čistenie výmenníkov
 • Vysokotlakové vodné čistenie trubiek a potrubí
 • Vysokotlakové vodné čistenie nádrží
 • Vysokotlakové vodné čistenie síl
 • Odstraňovanie vrstiev starého materiálu vysokotlakovou vodou
 • Vysokotlakové vodné čistenie kanalizácie a odvodňovacích drenáží
 • Čistenie technológií vysokotlakovou vodou
 • Čistenie reaktorov vysokotlakovou vodou
 • Čistenie podláh vysokotlakovou vodou
 • Odstraňovanie čiar dopravného značenia vysokotlakovou vodou
 • Vysokotlakové odstraňovanie stôp pneumatík

Zákazníkom prinášame službu s najvyššou úrovňou bezpečnosti práce, kvality a environmentálnej bezpečnosti. Zo svojich prevádzkových stredísk na Slovensku v Českej republike a v Poľsku poskytujeme služby svojím zákazníkom na Ukrajine v Rakúsku a v Nemecku. Pre viac informácií o našich službách, alebo pre vysokotlakové vodné čistenie, čistenie výmenníkov, čistenie nádrží a technológií nás prosím kontaktujte na:

vysokotlakové vodné čistenie Bratislava: +421 208 69 696
vysokotlakové vodné čistenie Ostrava: +420 730 156 664
vysokotlakové vodné čistenie Brno: +420 731 484 424
vysokotlakové vodné čistenie Praha: +420 257 181 055
vysokotlakové vodné čistenie Katowice: +48 664 367 311
vysokotlakové vodné čistenie Krakow: +48 664 367 311