Ormonde – priemyselné čistenie na Slovensku

Ormonde poskytuje profesionálne služby priemyslového čistenia, environmentálneho a facility manažmentu svojím zákazníkom na základe dlhodobých zmlúv aj samostatných zákaziek.

Zodpovedným a odborným prístupom poskytujeme služby vysokovýkonných sacích bagrov, vysokotlakového vodného čistenia, čistenia kanalizácie a chemického čistenia technológiami certifikovanými ATEX, ADR a SIR certifikátmi.

S našou technológií výkonného podtlakového satia a vysokotlakového vodného čistenia v kombinácii s profesionálnou a skúsenou obsluhou pracujúcou na najvyšších kvalitatívnych a bezpečnostných štandardoch získavate záruku najvyššej úrovne poskytovanej služby. Medzi ne patrí najmä: čistenie technológií, čistenie výmenníkov, odprašovanie, čistenie nádrží v rátane nádrží na olej a plyn, údržba katalyzátorov, fermentorov bioplynových staníc a vyhnívacích nádrží, čistenie síl a zásobníkov, žeriavov a žeriavových dráh, plynových potrubí, čistenie v uzatvorených priestoroch a priemyselný facility manažment.

Zamestnávame vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú školení a certifikovaní pre práce v podzemí, vo výškach, v uzatvorených priestoroch alebo vo výbušnom prostredí.

Poskytujeme služby partnerom z oblasti automotive, chemického a petrochemického priemyslu, teplární a elektrární, baníckych a ťažobných spoločností, železiarní, bioplynových staníc a vodohospodárskych spoločností.

Zo svojich hlavných prevádzkových stredísk na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku poskytujeme služby tiež svojím zákazníkom na Ukrajine, v Rakúsku a v Nemecku.

Služby priemyselného čistenia Bratislava – tel: +421 208 69 696

Služby priemyselného čistenia Ostrava – tel: +420 730 156 664

Služby priemyselného čistenia Brno – tel: +420 731 484 424

Služby priemyselného čistenia Praha – tel: +420 257 181 055