Sací bager KOKS MegaVac SkyTipper je určený pre náročné priemyselné aplikácie a je vhodný pre nasávanie, vyfukovanie a transport suchých, tekutých a nebezpečných látok, ako sú rôzne typy katalyzátorov, prachové substancie, popolček a kaly.

Špeciálne pre manipuláciu s nebezpečnými a znečistenými látkami je jednotka vyrobená vo verzii ADR a je postavená tak, aby spĺňala všetky príslušné bezpečnostné normy.

Výkonné Rootsove dúchadlo dáva tomuto saciemu bagru veľmi vysoký sací a výtlačný výkon , ktorý umožňuje vo veľmi krátkom čase spracovať a dopraviť veľké množstvo suchých látok, kvapalín, štrku, piesku, atď.

Užívateľ ťaží z významné úspory času a nákladov.

Výhody

  • Sací výkon 8 100 m 3/ h, max. podtlak 96%, vyfukovania s pretlakom 1,1 bar
  • Prídavný kompresor na vytláčanie kvapalín
  • Nadvihnutie cisterny na vysypanie do kontajnerov alebo BigBag
  • Veľká filtračná plocha (46 m 2)
  • Schválené v súlade s európskymi normami typu ADR

KOKS MegaVac je perfektná jednotka pre náročných sania, vyfukovanie a transport vo stavebníctva a (petro) chemickom priemysle a pre všeobecné použitie vo všetkých priemyselných aplikáciách.