Spoločnosť Ormonde Organics International sro prispieva k zlepšovaniu životného prostredia v Ostrave. Jedná sa najmä o zníženie prašnosti v továrňach v rámci areálov bývalých Vítkovických železiarní.

  • k odprašovanie je využívaný najmä sací bager o výkone 9000 m 3 VZD / hod.
  • tento stroj nachádza uplatnenie takmer vo všetkých odvetviach priemyslu, kde je zvýšená prašnosť, napr. Huty, koksovne, teplárne, elektrárne, zlievarne, apod.
  • ďalšou nespornou výhodou je možnosť odsávania z až piatich stanovíšť súčasne, čím je maximalizovaná efektivita práce.