exceeding expectations

Main menu
Nonstop servis

Aktuality

Služby čistenia bioplynových staníc

Bioplynové stanice musia byť čistené v pravidelných intervaloch. Pre skrátenie výpadku prevádzky je vhodné čistiť po čas plánovaných údržbových prác – výmena miešadiel, opravy vykurovacích hadov, revízia ložísk a oceľových konštrukcií. Skúsený tým pracovníkov Ormonde rozumie špecifikám bioplynových staníc a vie ponúknuť optimálne riešenie: profesionálny non-stop servis, skrátenie doby výpadku výroby plynu, maximálny profit pre zákazníka.

Čítať ďalej ...

Vysokotlakové čistenie

Ormonde ponúka špecializovanú službu – vysokotlakové čistenie, pre riešenie všetkých Vašich prevádzkových požiadaviek v rátane: odstraňovanie nečistôt, odstraňovanie nánosov, odstránenie nečistôt z podláh, odstránenie nečistôt z konštrukcií, vysokotlakové vodné čistenie nádrží, vysokotlakové vodné čistenie potrubí, vysokotlakové vodné čistenie výmenníkov, vysokotlakové vodné čistenie kanalizácie, vysokotlakové vodné čistenie podláh, vysokotlakové odstraňovanie stôp pneumatík, odstraňovanie čiar dopravného značenia ...

Čítať ďalej ...

Ormonde – priemyselné čistenie na Slovensku

Ormonde poskytuje profesionálne služby priemyslového čistenia, environmentálneho a facility manažmentu svojím zákazníkom na základe dlhodobých zmlúv aj samostatných zákaziek.

Zodpovedným a odborným prístupom poskytujeme služby vysokovýkonných sacích bagrov, vysokotlakového vodného čistenia, čistenia kanalizácie a chemického čistenia technológiami certifikovanými ATEX, ADR a SIR certifikátmi.

Čítať ďalej ...

Nový sací bager KOKS

Sací bager KOKS MegaVac SkyTipper je určený pre náročné priemyselné aplikácie a je vhodný pre nasávanie, vyfukovanie a transport suchých, tekutých a nebezpečných látok, ako sú rôzne typy katalyzátorov, prachové substancie, popolček a kaly. Špeciálne pre manipuláciu s nebezpečnými a znečistenými látkami je jednotka vyrobená vo verzii ADR a je postavená tak, aby spĺňala všetky príslušné bezpečnostné normy.

Čítať ďalej ...

Ormonde a životné prostredie v Ostrave

Spoločnosť Ormonde Organics International s.r.o. prispieva k zlepšovaniu životného prostredia v Ostrave. Jedná sa najmä o zníženie prašnosti v továrňach v rámci areálov bývalých Vítkovických železiarní.

Čítať ďalej ...

Amphitec V Force combi G2

Ormonde zaisťuje havarijné službu pre teplárne a tepelné elektrárne. Dodáva tiež činnosti priemyselného čistenia pre plánované odstávky a opravy. Ormonde vykonáva čistenie na technologickom zariadení:

  • zásobníky uhlia, zauhľovacích trasy, mosty, pásové dopravníky, napínacie stanice, presýpacie stanice

Čítať ďalej ...

Vývoz septikov a žúmp

Od jesene 2014 naša spoločnosť rozšírila portfólio poskytovaných služieb o segment domácich zákazníkov. Jedná sa najmä o:

  • čistenie žúmp, septikov
  • jímek a lapolov

Čítať ďalej ...

Amphitec V Force combi G2

V novembri 2014 Ormonde posilnila svoju flotilu kanalizačných vozidiel o vysoko výkonný stroj Amphitec V Force combi G2 pre čistenie veľkoprofilových kanalizácií DN 800 a vyššie.

  • sila sania 3500 m 3 VZD/h
  • cerpadlo 560 l / min, 240 bar

Čítať ďalej ...

Modernizácia systémov pre trasovanie kanalizácie

Zakúpili sme novú sadu pre presné zameranie sondy, ktorá výrazne zvyšuje efektivitu pri trasovanie kanalizácie alebo pri vyhľadávaní skrytých šácht.

Čítať ďalej ...

Služby Ormonde v zimnom období

Ormonde ponúka svojim zákazníkom aj pre nastávajúce zimné obdobie svoje služby za všetkých klimatických podmienok. Čistenie kanalizácie v mrazivých dňoch riešime vyhrievaným tlakovým vozom. Pre typicky zimné práce spojené s údržbou komunikácií máme riešenie vyhrievaným tlakovým vozom a sacím bagrom.

Čítať ďalej ...

Tlakový voz - Ostrava - Čistenie kanalizácií / Čistenie potrubia

Rýchle kompaktné vozidlo určené pre:

  • čistenie kanalizačných prípojok a stôk do DN 300 mm

Čítať ďalej ...

Priemyselné čistenie a demolačné práce

Ormonde poskytuje celý rad služieb v rámci priemyselného čistenia a upratovacích prác. V roku 2012 získala Ormonde zákazku spoločnosti Briggs & Stratton na demontáž a odstránenie výrobné technológie svojho závodu v Ostrave. Všetky objekty boli demontované vrátane odborného odpojenie napájacích energiou. Súčasťou prác boli aj drobné stavebné opravy vo výrobnej hale.

Čítať ďalej ...